آزمایش مرکاپتان با تیتراتور پتانسیومتری- آزمایش مرکاپتان -Mercaptan test

آزمایش مرکاپتان با استفاده از تیتراتور پتانسیومتری

آزمایش مرکاپتان یکی از روش‌های استاندارد برای تعیین مقدار سولفید هیدروژن در نمونه‌های گازی و مایع است.
 در این آزمایش، ابتدا مرکاپتان به عنوان یک عامل اکسید کننده برای سولفید هیدروژن استفاده می‌شود.
 سپس با استفاده از تیتراتور پتانسیومتری ، مقدار سولفید هیدروژن در نمونه تعیین می‌شود.
 برای انجام این آزمایش، ابتدا نمونه گازی یا مایع حاوی سولفید هیدروژن با مرکاپتان ترکیب می‌شود.
سپس مرکاپتان، سولفید هیدروژن را به صورت اکسید می‌کند و به گونه‌ای تبدیل می‌شود که با استفاده از تیتراتور پتانسیومتری ، مقدار سولفید هیدروژن در نمونه قابل تعیین شود. 

تیتراتور یک دستگاه دقیق است که برای تعیین مقدار مواد شیمیایی در نمونه‌ها استفاده می‌شود.
در آزمایش مرکاپتان ، نمونه حاوی سولفید هیدروژن با استفاده از یک حلال مناسب (معمولاً آب) و یک شاخص رنگی (مانند متیل برمید) ترکیب می‌شود.
سپس با استفاده از یک محلول آبی که شامل یک عامل شیمیایی مثل نترات نقره است، نمونه تیتره می‌شود.
با توجه به تغییر رنگ شاخص رنگی، مقدار سولفید هیدروژن در نمونه تعیین می‌شود.
آزمایش مرکاپتان در صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی و صنایع دیگر به عنوان یک روش استاندارد برای تعیین مقدار سولفید هیدروژن استفاده می‌شود. این آزمایش به دلیل دقت و قابل اعتماد بودن نتایج، از اهمیت بالایی برخوردار است.

titrator-toosnano-تیتراتور-توس-نانو

تیتراتور پتانسیومتری توس نانو

تیتراتور پتانسیومتری یک دستگاه دقیق است که برای تعیین مقدار مواد شیمیایی در نمونه‌ها با استفاده از پتانسیومتر استفاده می‌شود.
در این دستگاه، نمونه حاوی ماده شیمیایی با استفاده از یک حلال مناسب (معمولاً آب) و یک شاخص رنگی ترکیب می‌شود.
سپس با استفاده از یک محلول آبی که شامل یک عامل شیمیایی مثل هیدروکسید سدیم است، نمونه تیتره می‌شود.
در این فرآیند، تعداد مولکول‌های هیدروژن در نمونه به صورت تدریجی کاهش می‌یابد و پتانسیل الکتریکی نمونه تغییر می‌کند.
این تغییرات در پتانسیل الکتریکی با استفاده از پتانسیومتر قابل اندازه‌گیری است.

 با توجه به تغییر پتانسیل الکتریکی در نمونه، مقدار ماده شیمیایی در نمونه تعیین می‌شود.
تیتراتور پتانسیومتری به عنوان یک روش دقیق و قابل اعتماد برای تعیین مقدار مواد شیمیایی در نمونه‌ها استفاده می‌شود. این دستگاه در صنایع شیمیایی، غذایی و داروسازی بسیار کاربرد دارد و به دلیل دقت بالا و قابل اطمینان بودن، یکی از روش‌های معتبر برای تعیین غلظت مواد شیمیایی در نمونه‌ها است.

دستگاه تیتراتور پتانسیومتری توس نانو چند قابلیت با ارزش دارد نسبت به رقبای خود :

–  رسم دیاگرام
– ذخیره دیاگرام
– خروجی گرفتن از نرم افزار مخصوص دستگاه 
– دقت بسیار بالا 
– انجام تست بر اساس گواهینامه بین المللیASTM D3227 
– 
انجام تست بر اساس گواهینامه ملی INSO 9379
– قابلیت انجام تست TBN & TAN 
-انجام تست بر اساس گواهینامه بین المللیASTM D2896
-انجام تست بر اساس گواهینامه بین المللیASTM D664
-انجام تست بر اساس گواهینامه بین المللیASTM D4739  
انجام تست بر اساس گواهینامه ملی ISO 3771
انجام تست بر اساس گواهینامه ملی ISO 6619