دستگاه شستشو و پوشش دهی الایزا کوتر

دستگاه شستشو و پوشش دهی الایزا کوتر

دستگاه پوشش دهی کیت های الایزا دستگاهی است که با استفاده از آن می توان آنتی بادی ها، پپتیدها، پروتئین ها و سایر مواد بیولوژیک مورد استفاده در آنالیزهای مرتبط را درون ظروف ویژه باد قت بالا تزریق نماید.

– دقت بالای تزریق 2 میکرولیتر
– 96 نازل تزریق
– کوتینگ خودکار و برنامه ریزی شده
– امکان تعویض هد و اضافه کردن هد